Utile

Despre burse (OMECTS 5576)

Hotărâri Consiliul de Administrație aici

Anticorupţie aici

Ordinul ministrului Educației Naționale nr. 3.027/2018 pentru modificarea și completarea Anexei – Regulament – cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar la OMENCS nr. 5079/2016 privind aprobarea ROFUIP aici

Regulamentul intern de organizare și funcționare aici

Statutul elevului aici

Evaluare Națională 2019 aici

Admiterea în liceu și în învățământul profesional aici

Politica de confidențialitate aplicată Școlii Gimnaziale Nr. 18 „Jean Bart” Constanța aici