Asociatie de parinti „Jean Bart” Constanta

Statut Asociație de părinți aici

Cerere privind destinaţia sumei reprezentând 2% sau 3,5% din impozitul anual pe veniturile din salarii şi din pensii 2023 aici

Termenul de depunere a cererii este 25 mai, personal, la sediul ANAF din str. I.G. Duca nr. 18 sau se poate trimite prin posta cu confirmare de primire, la aceeasi adresa.