Achizitii

ACHIZIȚIE ȘI MONTAJ SISTEM SUPRAVEGHERE AUDIO-VIDEO PENTRU 8 SĂLI EXAMEN. - Data limita depunere oferta: 25.04.2024 ora 16:00

 

Tip anunt:

Cumparari directe

Tip contract:

Lucrari

Cod si denumire CPV:

32323500-8 – Sistem video de supraveghere (Rev.2)

Valoare estimata:

27.700,00  RON

 

Caiet de sarcini:

Cerinte sistem supraveghere audio-video pentru 8 sali examene.pdf

Descriere contract:

Se intenționează achiziționarea și montarea unui sistem de supravheghere audio-video pentru 8 săli examen , conform documentatiei atasate. Lucrarea include obligatoriu echipamente și materiale, montajul și conexiunile echipamentelor, verificare și programare sistem de supraveghere audio-video, punerea în funcțiune și instruirea beneficiarului, cheltuieli de transport și aprovizionare .

 

Conditii referitoare la contract:

Oferta va fi exprimată in lei. Propunerea tehnică va fi intocmită astfel încat sa poată fi analizată cu usurintă în conformitate cu cerintele tehnice mentionate in cadrul ” CERINȚE SISTEM SUPRAVEGHERE AUDIO-VIDEO PENTRU 8 SĂLI EXAMEN”, anexat prezentului anunt. Termenul de valabilitate a ofertelor – 60 de zile, avand caracter ferm si obligatoriu din punct de vedere al continutului pe toată perioada de valabilitate a ofertei. Locul de livrare: ofertantul declarat câstigator va monta produsele gratuit la sediul achizitorului din str. Ioan Ursu nr.51A, Constanța, județul Constanța în termen de 7 de zile de la primirea ordinului de execuție din partea autorității contractante. Garanție și service: Perioada de garanție va fi de minim 24 luni pentru toate echipamentele și intreaga lucrare. În perioda de garanție, reparațiile și service-ul vor fi executate gratuit de către furnizor la solicitarea beneficiarului in termen de maxim 24 ore. Termenul de plată: Plata se va efectua cu Ordin de Plata in contul dumneavoastra deschis la Trezorerie, după receptia in totalitate si fară obiecțiuni a lucrării, in termen de 30 de zile.

 

Conditii de participare:

Pentru ca oferta sa fie declarată „conformă”, aceasta trebuie să îndeplinească toate caracteristicile tehnice solicitate de autoritatea contractantă în ,,CERINȚE SISTEM DE SUPRAVEGHERE AUDIO-VIDEO PENTRU 8 SĂLI EXAMEN” atașat și să fie insoțită de procesul verbal de vizitare amplasament . In cazul în care oferta contine preturi conditionate, aceasta va fi declarată neconformă. Ofertele care vor depăsi limita fondurilor ce pot fi disponibilizate vor fi considerate inacceptabile în baza prevederilor art. 137 alin. 2) din H.G. nr. 395/2016.Oferta va fi transmisă autoritatii contractante pe adresa de e-mail: scgimnaziala18@yahoo.com, pana la data de 25 aprilie 2024 ora 16 si va fi întocmită conform documentatiei anexate . In vederea elaborarii unei oferte corespunzatoare cerintelor și realizarea măsurătorilor tehnice, autoritatea contractantă invită operatorii economici interesati sa viziteze amplasamentul din str.Ioan Ursu nr.51A,Constanța, județul Constanța, in intervalul orar 9.00-15.00, in zilele lucratoare .VIZITAREA AMPLASAMENTULUI ESTE OBLIGATORIE pentru ca oferta depusă să fie luată in considerare, unul din documentele solicitate la depunerea ofertelor fiind procesul verbal de vizitare amplasament.

 

Criterii de atribuire:

Oferta castigatoare se stabileste prin aplicarea criteriului de atribuire a pretului cel mai scazut. PENTRU INTREAGA LUCRARE. Ofertantul declarat castigator va asigura in mod gratuit reparațiile și service-ul în perioada de garanție.

 

Informatii suplimentare:

Achizitorul are deplina decizie in selectarea ofertantului câștigător, fără a fi obligat sa prezinte justificari celorlalti ofertanti. Prezentei achizitii nu i se aplica prevederile referitoare la solutionarea contestatiilor de catre CNSC, achizitia directă nefiind o procedură de atribuire a unui contract de achizitie publică

Ofertele  sunt așteptate  a fi transmise până la data de 25 aprilie 2024, ora 16  la sediul unității de învățământ: strada Ioan Ursu nr. 51 A Constanța sau pe adresa de e-mail: scgimnaziala18@yahoo.com

Servicii de consultanță în protecția contra riscurilor și în controlul riscurilor - S.S.M. și P.S.I. - 21.02.2024

               Școala Gimnazială Nr.18 Jean Bart Constanța achiziționează Servicii de consultanță în protecția  contra riscurilor și în controlul riscurilor – S.S.M. și P.S.I.  cod CPV 71317000-3.

            Ofertele  sunt așteptate  a fi transmise până la data de 21 februarie 2024, ora 10  la sediul unității de învățământ: strada Ioan Ursu nr.51 A Constanța sau pe adresa de e-mail: scgimnaziala18@yahoo.com

Servicii de reparare și întreținere a instalațiilor electrice - 21.02.2024

           Școala Gimnazială Nr.18 Jean Bart Constanța achiziționează Servicii de reparare și întreținere a instalațiilor electrice.

             Ofertele  sunt așteptate  a fi transmise până la data de 21 februarie 2024, ora 10  la sediul unității de învățământ: strada Ioan Ursu nr.51 A Constanța sau pe adresa de e-mail: scgimnaziala18@yahoo.com

Servicii de mentenanță sistem supraveghere video și sistem alarmă la efracție - 21.02.2024

      Școala Gimnazială Nr.18 Jean Bart Constanța achiziționează Servicii de mentenanță sistem supraveghere video și sistem alarmă la efracție.

            Ofertele  sunt așteptate  a fi transmise până la data de 21 februarie 2024, ora 10  la sediul unității de învățământ: strada Ioan Ursu nr.51 A Constanța sau pe adresa de e-mail: scgimnaziala18@yahoo.com

Servicii de inspecție și testare tehnică - RSVTI, pentru patru centrale termice - 21.02.2024

          Școala Gimnazială Nr. 18 Jean Bart Constanța achiziționează Servicii de inspecție și testare tehnică – RSVTI, pentru patru centrale termice după cum urmează: Vitrix Pro 80kw-1 buc., Ecolo Mini 24kw-1 buc., Vitrix Pro 120kw-2 buc.

         Ofertele  sunt așteptate  a fi transmise până la data de 21 februarie 2024, ora 10  la sediul unității de învățământ: strada Ioan Ursu nr.51 A Constanța sau pe adresa de e-mail: scgimnaziala18@yahoo.com

Servicii de reparare și de întreținere a încălzirii centrale - 21.02.2024

      Școala Gimnazială Nr.18 Jean Bart Constanța achiziționează Servicii de reparare și de întreținere a încălzirii centrale cod CPV 50720000-8, pentru patru centrale termice după cum urmează: Vitrix Pro 80kw-1 buc., Ecolo Mini 24kw-1 buc., Vitrix Pro 120kw-2 buc.

      Ofertele  sunt așteptate  a fi transmise până la data de 21 februarie 2024, ora 10  la sediul unității de învățământ: strada Ioan Ursu nr.51 A Constanța sau pe adresa de e-mail: scgimnaziala18@yahoo.com

Mobilier pentru hol grădiniță - 18.09.2023

Școala Gimnazială Nr.18 Jean Bart Constanța achiziționează mobilier pentru hol grădiniță cod CPV39516000-2.

 

Pentru realizarea mobilierului și estimarea valorii, firmele de specialitate în acest domeniu sunt invitate în perioada 18 – 21 septembrie 2023 pentru efectuarea măsurătorilor și identificarea soluțiilor de realizare a mobilierului la sediul unității de învățământ:strada Ioan Ursu nr.51A Constanța în intervalul orar 9 – 12.

 

Ofertele sunt așteptate a fi transmise până la data de 22 septembrie 2023, ora 11 la sediul unității de învățământ: strada Ioan Ursu nr.51 A Constanța sau pe adresa de e-mail: scgimnaziala18@yahoo.com

Lucrări de reparații înlocuire ușă cu sistem de protecție, pentru ușă acces elevi - 18.09.2023

Școala Gimnazială Nr.18 „Jean Bart” Constanța achiziționează lucrări de reparații înlocuire ușă cu sistem de protecție, pentru ușă  acces elevi  Clădire Corp A .

 

Pentru realizarea studiului de piață și estimarea valorii, firmele de specialitate în acest domeniu sunt invitate în perioada 18 – 21 septembrie 2023 pentru efectuarea măsurătorilor și identificarea soluțiilor de realizare a lucrării propuse, la sediul unității de învățământ:strada Ioan Ursu nr.51A Constanța în intervalul orar 9 – 12.

 

Ofertele sunt așteptate a fi transmise până la data de 22 septembrie 2023, ora 11 la sediul unității de învățământ: strada Ioan Ursu nr.51 A Constanța sau pe adresa de e-mail: scgimnaziala18@yahoo.com

Servicii de curățare și verificare coș fum: 24 august 2023

Școala Gimnazială Nr. 18 „Jean Bart” Constanța achiziționează Servicii de curățare și verificare coș fum cod CPV 90910000-9, pentru un coș de 15 metri liniari.

            Ofertele sunt așteptate a fi transmise până la data de 29 august 2023, ora 11 la sediul unității de învățământ: strada Ioan Ursu nr.51A Constanța sau pe adresa de e-mail: scgimnaziala18@yahoo.com.

Achiziție mobilier pentru o sală de curs grădiniță: 06 iulie 2023

Școala Gimnazială Nr.18 „Jean Bart” Constanța achiziționează mobilier pentru o sală de curs grădiniță cod CPV39516000-2.

 Pentru realizarea mobilierului și estimarea valorii, firmele de specialitate în acest domeniu sunt invitate în perioada 7-10 iulie 2023 pentru efectuarea măsurătorilor și identificarea soluțiilor de realizare a mobilierului la sediul unității de învățământ: strada Ioan Ursu nr.51A Constanța în intervalul orar 9 – 12.

Ofertele sunt așteptate a fi transmise până la data de 11 iulie 2023, ora 11 la sediul unității de învățământ: strada Ioan Ursu nr.51 A Constanța sau pe adresa de e-mail: scgimnaziala18@yahoo.com.

Achiziție Servicii de verificare, reparare și întreținere a echipamentului de stingere a incendiilor: 06 iulie 2023

Școala Gimnazială Nr.18 „Jean Bart” Constanța achiziționează Servicii de verificare, reparare și întreținere a echipamentului de stingere a incendiilor cod CPV 50413200-5, pentru un număr de 26 stingătoare.

Ofertele sunt așteptate  a fi transmise până la data de 10 iulie 2023, ora 11 la sediul unității de învățământ: strada Ioan Ursu nr.51 A Constanța sau pe adresa de e-mail: scgimnaziala18@yahoo.com.

Achiziție Servicii de sănătate/medicina muncii: 06 iulie 2023

Școala Gimnazială Nr. 18 „Jean Bart” Constanța achiziționează Servicii de sănătate/medicina muncii cod CPV 85100000-0.

Ofertele sunt așteptate a fi transmise până la data de 11 iulie 2023, ora 11  la sediul unității de învățământ: strada Ioan Ursu nr.51 A Constanța sau pe adresa de e-mail: scgimnaziala18@yahoo.com.

Achiziție Servicii de dezinfectare și dezinfestare: 06 iulie 2023

Școala Gimnazială Nr.18 Jean Bart Constanța achiziționează Servicii de dezinfectare și dezinfestare în mediul urban sau rural cod CPV 9067000-4, pentru o suprafață de 1800 mp.

 

Ofertele sunt așteptate a fi transmise până la data de 11 iulie 2023, ora 11 la sediul unității de învățământ: strada Ioan Ursu nr. 51A Constanța sau pe adresa de e-mail: scgimnaziala18@yahoo.com.

Lucrare înlocuire ușă acces elevi: 03 iulie 2023

               În vederea pregătirii anului școlar 2023-2024 Școala Gimnazială Nr.18 „Jean Bart” realizează lucrări de reparații înlocuire ușă acces elevi clădire Corp A.

              În vederea realizării unui studiu de piață firmele de specialitate în acest domeniu sunt invitate în perioada 03-07 iulie 2023 pentru efectuarea măsurătorilor și identificarea soluțiilor de realizare a lucrării propuse, la sediul unității: strada Ioan Ursu nr.51A Constanța, în intervalul orar 9-12.

            Ofertele pentru lucrarea ce urmează a fi efectuată în perioada iulie-august 2023  sunt așteptate a fi depuse până la data de 11 iulie 2023 ora 12 la sediul unității de învățământ.

Lucrări de reparații, întreținere și igienizare pentru două săli de clasă și anexe
14 iunie 2023

             În vederea pregătirii anului școlar 2023-2024 Școala Gimnazială Nr.18 „Jean Bart” realizează lucrări de reparații, întreținere și igienizare pentru două săli de clasă și anexe.

              În vederea realizării unui studiu de piață pentru identificarea soluțiilor de realizare și estimarea valorii, firmele de specialitate în acest domeniu sunt invitate în perioada 15-22 iunie 2023 pentru efectuarea măsurătorilor și identificarea soluțiilor de realizare a lucrărilor necesare, la sediul unității: strada Ioan Ursu nr.51A Constanța, în intervalul orar 13,00-15,00.

            Ofertele pentru lucrările ce urmează a fi efectuate, în luna iulie 2023,  sunt așteptate  a fi depuse până la data de 28 iunie 2023, ora 12,00 la sediul unității de învățământ.