Cercul de franceză

pp08260214_02

 

 

 

 

 

Profesor: Ilie Alexandra-Andreea

Grup ţintă: elevii de gimnaziu

Durata: săptămânal /noiembrie – iunie, luni, între 14.00 şi 15.00

Locul de desfăşurare: laboratorul multimedia

Obiectiv principal: îmbunătăţirea tuturor competenţelor necesare pentru o comunicare eficientă în limba franceză, în vederea participării la olimpiade şi concursuri sau a susţinerii probei de limbă franceză pentru liceele cu secţii bilingve.

Argument:

Cercul de franceză urmăreşte completarea conţinuturilor programei şcolare, exersarea structurilor gramaticale ce stau la baza unei comunicări corecte, dar mai ales eficientizarea actului comunicaţional.

Site recomandat: Didactiques

Dossier Jean Bart : veuillez cliquer ici.