Cercul de engleză

English clip art

 

 

 

 

Orar: Marţi de la 11 cu clasa a VII-a şi de la 12 cu cls a VI-a, iar miercuri de la 12 cu clasa a VIII-a

Profesor: Irina Roşu

Grup ţintă: elevii de clasa a IV-a, clasa a VII-a şi clasa a VIII-a.

Durata: săptămânal / octombrie – iunie

Locul de desfăşurare: laboratorul multimedia

Obiectiv principal: îmbunătăţirea tuturor competenţelor necesare pentru o comunicare eficientă în limba engleză în vederea participării la olimpiade şi concursuri sau a susţinerii probei de limbă engleză pentru liceele cu secţii bilingve

Argument:

Cercul de engleză urmăreşte completarea conţinuturilor programei şcolare, exersarea structurilor gramaticale ce stau la baza unei comunicări corecte, dar mai ales eficientizarea actului comunicaţional. Comunicarea în limba engleză este o prioritate în zilele noastre datorită fenomenului de globalizare.

Nu în ultimul rând, programul este destinat şi elevilor care prezintă lacune şi doresc să recupereze cunoştinţe esenţiale pentru a atinge un nivel de comunicare de bază. Mai presus de recuperarea cunoştinţelor, scopul principal al acestui program este de a dezvolta elevilor capacitatea de a se autoinstrui, de a cerceta şi de a le stimula interesul pentru studierea limbii engleze pe cont propriu…

Obiective

  • dezvoltarea comunicării orale şi scrise în limba engleză
  • îmbogăţirea vocabularului în limba engleză
  • încurajarea discuţiilor pe baza unui text scris
  • creşterea încrederii în propria persoană prin intermediul unei comunicări eficiente într-o limbă străină
  • realizarea unui portofoliu personal