POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE APLICATĂ ȘCOLII 18 CTA

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
APLICATĂ ȘCOLII GIMNAZIALE NR. 18 „JEAN BART” CONSTANȚA

 Școala Gimnazială nr. 18 „Jean Bart” este un operator de date cu caracter personal în sensul Regulamentului UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46 / CE (GDPR), are sediul în Constanța, jud. Constanța, str. Ioan Ursu nr. 51A, cod poștal 900057, având cod unic de înregistrare fiscală 29443413, mail: scgimnaziala18@yahoo.com.
 

TIPURILE DE INFORMATII PE CARE ȘCOALA NOASTRĂ LE PRELUCREAZĂ

 1. a) Informațiile furnizare de către dumneavoastră în baza unui consimțământ în momentul în care completați rubricile de pe site, când ne contactați prin telefon sau e-mail, ori ne comunicați prin orice altă modalitate, în mod voluntar informațiile pe care prelucrăm. Aceste informații pot include numele, prenumele, adresa de e-mail. Oferindu-ne aceste informații, noi le păstrăm în condiții de securitate și confidențialitate în baza noastră de date.
 2. b) Informații colectate în mod automat. Atunci când utilizați site-ul nostru chiar și în scop informativ, este posibil să vă colectăm informații despre vizita pe site. Aceste informații pot include adresa IP, sistemul de operare, browser-ul, activitatea de navigare și alte informații despre modul în care ați interacționat cu site-ul.

Aceste informații pot fi utilizate prin folosirea cookie-urilor ori a altor tehnologii de similare.

CE SUNT COOKIE-URILE ȘI CUM SUNT ACESTEA UTILIZATE?

 Cookie-urile sunt fișiere de mici dimensiuni, alcătuite în general dintr-un șir de caractere, sau părți dintr-un fișier, care la accesarea unui site sunt salvate în browser-ul utilizat de către calculatorul, telefonul, tableta sau orice alt dispozitiv prin care se accesează on-line respectivul site. La fiecare accesare ulterioară a site-ului, browser-ul utlizat trimite către server-ul respectivului site acest fișier, în scopul de a permite identificarea unui vizitator  care a revenit pe site.
În general, site-urile folosesc cookie-uri pentru a facilita oferirea către vizitatori a unor funcționalități care nu pot fi asigurate în lipsa acestora de protocolul http, protocol de tip text care este cel mai des utilizat pentru accesarea informațiilor on-line de pe servere web (www). Aceste funcționalități constau în managementul sesiunilor utilizatorilor, păstrarea unei sesiuni autentificate, păstrarea preferințelor pe o pagină vizitată (de exemplu, aspecte legate de funcționalitatea sau de afișarea grafică a paginilor), păstrarea produselor într-un coș de cumpărături, și altele.

Când o persoană accesează site-ul ca vizitator, un cookie este trimis către browser-ul său de internet și salvat pe hard-disk-ul computerului său. Aceasta poate bloca salvarea cookie-urilor prin modificarea setărilor browser-ului său.

Cookie-urile pot stoca informații ce au un caracter personal (de exemplu, cod de identificare al vizitatorului, preferințe personalizate sau un istoric al paginilor vizitate). Aceste informații nu sunt generate de cookie-uri, ci de către vizitator, în momentul în care acesta completează formulare on-line, se inregistrează pe site, utilizează sisteme de plăți electronice etc. Deși cookie-urile sunt stocate în memoria calculatorului, telefonului, tabletei sau a oricărui alt dispozitiv utilizat pentru accesarea unui site, cookie-urile nu pot accesa sau citi alte informații stocate în respectivul dispozitiv.

Cookie-urile nu sunt virusi, nu sunt compilate sub formă de cod si nu pot fi executate. În consecință, acestea nu se pot auto-copia, nu se pot răspândi în alte rețele pentru a genera anumite acțiuni și nu pot fi utilizate pentru răspândirea de viruși.

În funcție de durată, cookie-urile pot fi cookie-uri de sesiune sau cookie-uri permanente:

Cookie-urile de sesiune au o durată de stocare temporară, limitată doar la durata sesiunii în care un anumit vizitator accesează site-ul. La momentul închiderii sesiunii sau a browser-ului, toate informațiile stocate sunt șterse;

Cookie-urile permanente sunt stocate în dispozitivul utilizat de către vizitator și nu sunt șterse la momentul închiderii sesiunii sau a browser-ului.

Browser-ele web oferă funcționalități de setare a nivelului de securitate a informațiilor, permițând vizitatorilor să opteze ca preferințele lor să nu fie înregistrate, astfel că se poate bloca utilizarea oricărui cookie prin modificarea setarilor browser-ului. Pentru a utiliza facilitățile de setare a nivelului de acceptare a cookie-urilor, în majoritatea cazurilor, se accesează secțiunea „Setări” / „Internet options”, sub-secțiunea „Confidențialitate și securitate” / „Privacy” din meniul de browser (în funcție de browser-ul utilizat).

Dezactivarea opțiunii de acceptare a cookie-uri poate avea ca implicații imposibilitatea accesării unora dintre cele mai importante secțiuni ale site-ului. Pentru acest motiv, este recomandabilă acceptarea cookie-urilor aparținând site-urilor pe care le considerați de încredere.

În orice moment doriți, aveți posibilitatea de a șterge cookie-urile stocate în dispozitivul pe care îl utilizați, accesând secțiunea „opțiuni” sau în meniul de „preferințe” al browserului tău. Pentru a înțelege aceste setări, următoarele linkuri pot fi folositoare:

ÎN CE SCOPURI PRELUCREAZĂ OPERATORUL DATE CU CARACTER PERSONAL?

 1. Pentru a face demersurile necesare în vederea încheierii unui contract, a unei colaborări sau achiziționării de servicii/produse pe care le oferim;
 2. Pentru a-ți răspunde la întrebări și solicitări;
 3. Pentru a ne apăra împotriva atacurilor cibernetice;
 4. În scop marketing, însă numai în situația în care v-ați dat consimțământul în prealabil;
 5. Pentru a oferi și îmbunătăți serviciile pe care le oferim;
 6. Pentru a oferi și îmbunătăți site-ul nostru web, pagina noastră de facebook.
 7. Inițierea raporturilor de muncă – întocmirea contractului individual de muncă; fișa postului; fișa de medicina muncii; fișa de SSM; fișa de PSI, ș.a., în conformitate cu prevederile legale;
 8. Evidența dosarelor personale ale salariaților, în conformitate cu prevederile legale;
 9. Înregistrarea datelor în programul de calcul salarii – aplicația EDUSAL ;
 10. Stabilirea încadrării și a nivelului de salarizare în conformitate cu legislația în vigoare;
 11. Prelucrarea certificatelor de concedii medicale ale angajaților în vederea stabilirii indemnizațiilor corespunzătoare;
 12. Prezentarea la CJP Constanța a evidenței nominale a noilor angajați și a celor concediați/pensionați, format letric și format electronic;
 13. Prelucrarea cererilor și a documentelor necesare executării contractelor individuale de muncă;
 14. Întocmirea borderourilor de alimentare carduri către bănci;
 15. Întocmirea declarațiilor privind asigurările sociale și de impozite – declarația 112; declarația lunară către CASS; declarația lunară către CJP; declarații de fiscalitate;
 16. Eliberarea adeverințelor care atestă calitatea de salariat al operatorului, la cererea angajaților;
 17. Înregistrarea datelor în Registrul General de Evidență a Salariaților, aplicație informatică denumită REVISAL și transmiterea datelor către portalul Inspecția Muncii Reges;
 18. Scopuri arhivistice;
 19. Scopuri
 20. Întocmirea dosarelor privind litigiile de muncă prin reprezentanții sindicatelor;
 21. Întocmirea contractelor cu furnizorii și clienții;
 22. Raportarea popririlor salariale către birourile executorilor judecătorești;
 23. Alte scopuri, necesare realizării activităților ce țin de gestionarea resurselor umane.
 24. Înregistrarea datelor în aplicația electronică Sistemul  Informatic  Integrat  al  Învăţământului  din România (SIIIR), aplicație generată și legiferată de MEN;

TEMEIUL LEGAL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 Din punct de vedere al Regulamentului UE nr. 679 / 2016, fiecare prelucrare a datelor cu caracter personal îndeplinește una dintre următoarele condiții: persoana vizată și-a dat consimţământul, este necesară în baza unui contract, este necesară în baza unei obligaţii legale, este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini în interes public sau este necesară pentru interesele legitime ale operatorului sau ale unei terțe părţi.

În ceea ce privește oferirea voluntar prin postarea unui comentariu, temeiul prelucrării este obligația noastră legală de a sprijini exercitarea dreptului de informare, dar și interesul nostru legitim de a oferi cititorilor site-ului transparenta și informare. În privința datelor pe care le colectăm automat prin folosirea cookie-urilor sau a altor tehnologii similare, temeiul pentru prelucrare este consimțământul.

Odată cu accesarea site-ului, consimțământul este exprimat în mod valabil asupra prelucrării.

 

TRANSFERUL DATELOR CĂTRE TERȚE PERSOANE

 Ca regulă, nu vom divulga datele dumneavoastră către alte persoane fizice sau juridice. Încercăm să limităm accesul la datele al persoanelor din afara școlii care vă prelucrează datele cu caracter personal. Cu toate acestea, în anumite cazuri este posibil să fie nevoie să divulgăm datele dumneavoastră, potrivit celor de mai jos. Putem divulga datele dumneavoastră către alte companii sau persoane fizice, cum ar fi: Ministerul Educaţiei Naţionale, persoane fizice sau juridice care acționează ca persoane împuternicite pentru noi sau pentru alte companii din diverse domenii (cum ar fi arhivarea de documente, distrugerea de documente, sau stocarea de date, servicii de plată, diverse servicii pe care le putem externaliza, cum ar fi în domeniul resurselor umane), alte persoane, instanțe, autorități. În aceste cazuri, vom divulga datele pentru motive legitime legate de activitatea noastră, cum ar fi asigurarea posibilității noastre de a asigura siguranța documentelor, degrevarea activității noastre, constatarea, apărarea și exercitarea drepturilor sau intereselor noastre sau ale unei alte persoane. De asemenea, după cum am precizat mai sus, în anumite cazuri este posibil să avem o obligație legală de a divulga datele către autorități publice sau alte persoane fizice sau juridice. În toate aceste cazuri ne vom asigura că destinatarii datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră le prelucrează în condiții de securitate și confidențialitate, în conformitate cu scopul pentru care le-am transmis și cu respectarea drepturilor dumneavoastră.

 

ÎN CE CONDIȚII AM PUTEA TRANSFERA DATELE DUMNEAVOASTRĂ
CĂTRE STATE TERȚE SAU ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE

 
În acest moment nu transferăm și nu intenționăm să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau o parte dintre acestea către alte companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale. Dacă va fi necesar să transferăm datele către vreuna dintre destinațiile de mai sus, vă vom informa în avans despre decizia noastră, acordându-vă timpul necesar pentru a vă exercita drepturile în legătură cu transferul datelor dumneavoastră.

CÂT VOM PĂSTRA DATELE DUMNEAVOASTRĂ.

Vom stoca datele dumneavoastră în conformitate cu politica noastră de stocare a datelor cu caracter personal, care atribuie o perioadă de stocare în funcție de scopul prelucrării și categoria de date prelucrate. Perioadele respective sunt bazate pe prevederile legale (în special din domeniul protecției datelor cu caracter personal), având în vedere, de asemenea, obligațiile de stocare a unor anumite date, termenele de prescripție aplicabile, practicile recomandate în materie și scopurile activității noastre.

CARE SUNT DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE
ȘI CUM POT FI EXERCITATE?

Persoana vizată are următoarele drepturi:
– Dreptul la informare – dreptul de a primi informații detaliate privind activitățile de prelucrare efectuate de Operator, conform celor prevăzute în prezentul document;
– Dreptul de acces – poate solicita și obține confirmarea faptului că datele sale cu caracter personal sunt prelucrate sau nu de către Operator, iar în caz afirmativ, poate solicita accesul la acestea, precum și anumite informații. La cerere, Operatorul va elibera și o copie a datelor cu caracter personal prelucrat, copiile suplimentare putând fi tarifate în funcție de costurile efective ale Operatorului;
– Dreptul la rectificare – dreptul de a obține rectificarea datelor cu caracter personal inexacte și completarea celor incomplete;
– Dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) – în situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul retragerii consimțământului sau în cazul în care se constată că prelucrarea datelor cu caracter personal nu a fost legală), poate obține ștergerea respectivelor date. Urmare a unei astfel de solicitări, Operatorul poate să anonimizeze datele, lipsindu-le de caracterul personal și să continue astfel prelucrarea în scopuri statistice;
– Dreptul la restricționarea prelucrării – în situațiile reglementate expres de lege (în special în cazul în care se contestă exactitatea respectivelor date pe perioada necesară pentru determinarea acestei inexactități sau în cazul în care prelucrarea este ilegală, și nu se dorește ștergerea datelor, ci doar restricționarea);
– Dreptul de opoziție – se poate opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrărilor întemeiate pe interesul legitim al  Operatorului  (inclusiv creării de profiluri) sau realizate în exercițiul unui interes public sau al unei autorizări cu care este investită Operatorul;
– Dreptul la portabilitatea datelor – poate primi datele cu caracter personal, într-un format structurat, care poate fi citit automat, sau poate solicita ca respectivele date să fie transmise altui operator. Acest drept este aplicabil numai: (i) pentru datele cu caracter personal furnizate de către Client Operatorului, (ii)  dacă prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată prin mijloace automate și (iii) dacă prelucrarea are ca temei legal fie executarea unui contract, fie consimțământul persoanei vizate;
– Dreptul de a depune plângere – poate depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal de către Operator la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
– Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe consimțământ, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;
– Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate utilizate în procesul de furnizare a serviciilor și produselor Operatorului – în cazul în care Operatorul ia decizii automate în legătură cu datele cu caracter personal, persoana vizată poate (i) cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, (ii) își poate exprima punctul de vedere cu privire la respectiva prelucrare și (c) contesta decizia.
Clientul poate exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat prin transmiterea unei cereri scrise, datate și semnate, la sediul Operatorului sau prin email la adresa menționată pe site.
 

CUM VĂ PUTEȚI EXERCITA DREPTURILE

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor privitoare la dumneavoastră de către noi, vă rugăm să utilizați detaliile de contact din secțiunea datele noastre de contact, de mai jos.

Adresă: Constanța, str. Ioan Ursu nr. 51A, cod poștal 900057
Telefon/fax: 0341.427.407
E-mail: scgimnaziala18@yahoo.co

 CÂND SE APLICĂ ACEASTĂ INFORMARE

Această informare generală se aplică în legătură cu prelucrarea datelor referitoare la dumneavoastră către Școala Gimnazială nr. 18 „Jean Bart” Constanța.

 MODIFICĂRILE ACESTEI NOTE DE INFORMARE

Este posibil să modificăm această nota. În astfel de cazuri, vă vom informa în avans, prin postarea acesteia pe website cu 5 zile înainte de intrarea sa în vigoare pe site-ul nostru oficial.