Mariana Momciu

 • Profesor titular la disciplina Religie Creştin-Ortodoxă, având gradul didactic I  (2008) cu lucrarea Asceza creștină într-o lume secularizată.
 • Membră în consiliul consultativ al disciplinei religie creștin-ortodoxă la nivelul inspectoratul şcolar judeţean constanţa, în anii 2006-2007.
 • Responsabilă de Centru Metodic nr. 5 Constanţa – anul şcolar 2008-2009.
 • Responsabilă de Comisia pentru turism (2013-2018).
 • Responsabilă de Comisia pentru perfecţionarea cadrelor didactice (2013-2018).
 • Licenţiată în domeniul Teologie-Litere a Facultății de Litere, Istorie, Drept și Teologie din cadrul Universității „Ovidius”- Constanţa (1998), cu lucrarea Postul nevoință spre desăvârșire.
 • Masterat în Diplomaţie şi spiritualitate în spaţiul eurasiatic, la Facultatea de Istorie şi Ştiinţe Politice din cadrul Universităţii „Ovidius” –  Constanţa (2007), cu disertația  Istoria ascetismului bizantin (sec. IV-X).
 • Doctor în istorie al Facultăţii de Istorie şi Filosofie din cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” – din Cluj-Napoca (2014) cu teza Daniile domnilor români pentru creștinii din Imperiulș Otoman (sec. XVI-XIX), cu distincţia magna cum laude.
 • Rezultate la Olimpiada de Religie Creștin-Ortodoxă în anii: 2002, 2009, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 – Premiul I, II, III și mențiuni.
 • Rezultate la concursurile şcolare:

1. Concursul Internaţional Sărbătoarea Paştelui în ochii copiiorsecţiunea ouă încondeiate organizat de Institutul de Cercetări Eco-Muzeale -Tulcea la poziţia CAER nr. 24337, concurs la care au obţinut Marele Premiu, Premiul I;

2. Concurs Regional DATINI, OBICEIURI ŞI TRADIŢII DIN FILONUL CREDINŢEI POPULARE- (PAŞTELE ŞI CRĂCIUNUL), secţiunea ouă încondeiate organizat de ISJ Constanţa, concurs la care elevii au obținut premiile special al juriului, I, II, III și mențiuni (1999-2018); de Crăciun secțiunea COLINDE RELIGIOASE: locurile I, II, III și mențiune (2010-2016); 

3. ,,Tradiţii renăscute” ediţia a VII-a,  2016- 2017, organizatori: Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa, Universitatea Ovidius din Constanţa, Şcoala Gimnazială Nr. 29 ,,Mihai Viteazul” Constanţa, concurs la care elevii au obținut premiile, I, și II, la secțiunile.: obiceiuri tradiționale, instrument-orgă, grup vocal, solist vocal 

 • popularizarea elevilor olimpici, premianți și care păstrează obiceiurile interpretării melodiilor populare și încondeierii ouălor, prin emisiuni televizate
 •  articole în publicații de specialitate
 • participare la simpozioane naționale și internaționale
 • În școală din 2007.