ÎN ATENȚIA ELEVILOR CLASEI a VIII-a 2023-2024

Tot ce trebuie să știi despre simularea examenelor naționale în anul școlar 2022 - 2023

Ghid informativ aici

ORDIN privind organizarea simulării evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a și a simulării probelor scrise ale examenului național de bacalaureat, în anul școlar 2022—2023 aici

LEGISLAȚIE EVALUARE NAȚIONALĂ

PROCEDURĂ cu privire la asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin examenele naționale: evaluarea națională pentru absolvenții clasei  a VIII-a și examenul național de bacalaureat – sesiunea 2023

  • (fișier pdf) Model cerere (va fi completată de părinte/tutore/reprezentant legal al elevei/elevului/candidatei/candidatului)

PROGRAME pentru Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a

Subiecte și bareme evaluare națională aici

Site-ul dedicat publicării rezultatelor este aici

Legislație admitere 2023 - 2024

Admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul şcolar 2023 – 2024 se va desfășura potrivit prevederilor ordinului nr. 5.243/31.08.2022 și a anexelor aferente.

Metodologia de organizare şi desfăşurare şi structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale este disponibilă în documentul de mai sus.

ORDIN nr. 3.961/06.06.2022 pentru aprobarea procedurii de înscriere în clasa a IX-a a elevilor care au obținut, pe parcursul gimnaziului, premiul I la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației sau au obținut premiile I, II sau III la competiții internaționale recunoscute de Ministerul Educației, precum și a listei privind corespondența specificului olimpiadei naționale/competiției internaționale cu filiera/profilul/specializarea la care se face înscrierea acestor elevi și a procedurii de înscriere în clasa a IX-a, în anul școlar 2022 – 2023, a cetățenilor ucraineni cu statut de elevi

Organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul profesional de stat pentru anul școlar 2023-2024, atașăm documentele legislative aflate în vigoare.

ORDIN pentru modificarea Metodologiei de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul profesional de stat, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale și cercetării științifice nr. 5.068/2016

ORDIN pentru modificarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a admiterii în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, aprobată prin Ordinul ministrului educației naționale nr. 3.556/2017