În atenția elevilor 2020-2021

BROȘURA de admitere în învăţământul liceal şi profesional pentru anul şcolar 2021 – 2022

Programele de examen (actualizate) valabile pentru anul școlar 2021 – 2021 (aprobate prin ordinul de ministru nr. 3.237/5.02.2021)

Ordinul nr. 5455/31.08.2020 privind organizarea și desfășurarea Evaluării Naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2020-2021

CALENDARUL de desfășurare a evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, în anul școlar 2020-2021

O R D I N 5457 privind organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2021-2022

ORDIN nr. 3.203 din 28 ianuarie 2021 pentru modificarea Ordinului ministrului educaţiei şi cercetării nr. 5.457/2020 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2021-2022

Procedura cu privire la asigurarea conditiilor de egalizare a sanselor pentru elevii cu deficiențe de vedere, deficiențe de auz și tulburări de neurodezvoltare care susțin evaluarea națională pentru pentru absolvenții clasei a VIII-a și examenul național de bacalaureat- sesiunea 2021

Procedura nr. PO – ISJ.CT – CIS – 21, revizuită, privind asigurarea condițiilor de egalizare a șanselor pentru elevii cu cerințe educaționale speciale care susțin simularea examenelor naționale: Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și Examenul Național de Bacalaureat – 2021

Informaţii de pe pagina oficială a Ministerului Educaţiei Naţionale