Viorel Ceoriceanu

CeoriceanuProfesor titular de limba engleză, gradul didactic I (1992).

În şcoală din 1975. Director (1983-1985, 1989-2015) si director adjunct (1987-1989). Responsabil SCMI, Comisia de şcolarizare şi Comisia de întocmire a orarului.

Profesor metodist de limba engleză (1983-2007). Membru în Consiliul consultativ al specialităţii şi în Consiliul consultativ al managerilor şcolari, membru în comisiii de lucru ale ISJ.

Absolvent Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti (1980) şi Institutul de Învăţământ Superior Piteşti (1975, şef de promoţie).

Gradaţie de merit (1998, 2002, 2006, 2010, 2015). Diploma Gheorghe Lazăr clasa a II-a (2006).