Mădălin Roşioru

PhotoCIProfesor titular de limba franceză, gradul didactic I (2013).

În şcoală din 2014. Dirigintele clasei a VIII-a B.

Media la Concursul Naţional de Titularizare (2013): 10 (zece).

Responsabil cu promovarea imaginii şcolii (din 2014). Responsabilul Comisiei pentru proiecte europene şi programe comunitare (din 2014), al Ariei Curriculare Limbă şi Comunicare (2016), al Comisiei pentru Curriculum (2015-2016). Membru în Consiliul de Adminstraţie (2015-2016) şi SCIM (2016).

Membru în Consiliul Consultativ al ISJ pe disciplina Limba Franceză (2014-2017).

Licenţiat în Litere al Universităţii „Ovidius” din Constanţa, specializarea franceză-italiană (1999).

Absolvent al studiilor academice postuniversitare ale Facultăţii de Comunicare şi Relaţii Publice „David Ogilvy” din cadrul Şcolii Naţionale de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti (2002).

Doctor în filologie al Universităţii din Craiova (2007, cu distincţia magna cum laude).

Lector universitar asociat la Universitatea Ovidius Constanţa (2002-2005, 2009-2010, 2011-2012, 2016-2017).

Membru în Uniunea Scriitorilor din România (2009).

Rezultate la concursuri.