Înscrierea în clasa pregătitoare 2023

Informare (11): Modificarea Calendarului de înscriere în învățământul primar 2023 - 2024 - 6 iunie 2023

Astăzi, 6 iunie 2023, a fost trimisă către inspectoratele școlare județene/al municipiului București nota Ministerului Educației nr. 1382/DGIP/2023 privind modificarea Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023-2024. 

Pentru următoarea perioadă, referitor la înscrierea în învățământul primar 2023 – 2024, vă comunicăm următoarele:

Activitățile specifice primei etape de înscriere se vor finaliza pe data de 12 iunie 2023. 

Până la această dată vor avea loc:

– procesarea, la nivelul unităților de învățământ, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere;

repartizarea, la școala de circumscripție, a copiilor ai căror părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali au solicitat înscrierea la altă școală decât școala de circumscripție și nu au fost repartizați din lipsă de locuri și care au exprimat această opțiune în cererea de înscriere;

– afișarea, în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratelor școlare a listei copiilor înmatriculați și a numărului de locuri libere. 

Pentru a doua etapă de înscriere:

• în perioada 13-16 iunie vor avea loc:

– depunerea/transmiterea cererilor-tip de înscriere, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la această etapă;

– validarea cererilor de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.

• În perioada 19 iunie – 10 iulie vor avea loc:

– procesarea cererilor de înscriere, la nivelul unității de învățământ, în limita locurilor rămase libere;

– afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

În perioada 1 – 8 septembrie 2023, vor fi soluționate, de către inspectoratele școlare, cererile părinților/tutorilor legal instituiți/reprezentanților legali ai copiilor care nu au fost încă înscriși la vreo unitate de învățământ. 

revenire procesare cereri etapa 1 - 29 mai 2023

Conform Ordinului 4315/2023, pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul ministrului educației nr. 3.704/2023 privind aprobarea Calendarului înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2023—2024, prima etapă de înscriere în învățământul primar se va desfășura după cum urmează:

 IMPORTANT! În perioada 29 mai – 6 iunie 2023, vor avea loc:

 • procesarea, la nivelul unităților de învățământ, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât școala de circumscripție, pe locurile rămase libere;
 • repartizarea, la școala de circumscripție, a copiilor ai căror părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali au solicitat înscrierea la altă școală decât școala de circumscripție și nu au fost repartizați din lipsă de locuri și care au exprimat această opțiune în cererea de înscriere;
 • afișarea, în unitățile de învățământ și pe site-ul inspectoratelor școlare a listei copiilor înmatriculați și a numărului de locuri libere. 

 ÎN A DOUA ETAPĂ sunt prevăzute următoarele activități:

 

în perioada 6 – 12 iunie vor avea loc:

 • depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă
 • validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor.

în perioada 13 – 19 iunie vor avea loc:

 • procesarea cererilor de înscriere, la nivelul unității de învățământ, în limita locurilor rămase libere;
 • afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare.

Înscrierea copiilor la clasa pregătitoare pentru anul școlar 2023-2024 începe pe 3 mai 2023 potrivit calendarului întocmit de Ministerul Educației. Atât calendarul, cât și metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, pentru anul școlar 2023-2024, sunt incluse în Monitorul Oficial nr. 179 din 02.03.2023 – ordin nr. 3.704.

Prima etapa de înscriere se va desfășura în perioada 03 mai – 18 mai 2023. Lista cu elevii înmatriculați în prima etapă se va afișa pe 31 mai 2023.

A doua etapa de înscriere se va desfășura în perioada 06 iunie  12 iunie 2023. Lista cu elevii înmatriculați în a doua etapă se va afișa pe 15 iunie 2023.

Dosarul de înscriere în clasa pregătitoare 2023 conține următoarele documente:

 1. Cererea de înscriere în clasa pregătitoare 2023 (se completează online  la secretariatul unității de învățământ pe baza datelor din dosar)
 1. Copie a actului de identitate al părinților/părintelui (+ originalul părintelui care face înscrierea)
 2. Copie a certificatului de naștere al copilului + original
 3. Recomandarea de la grădiniță (doar pentru copii care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023)
 4. Rezultatul evaluării copilului de la CJRAE/CMBRAE (doar pentru copii care nu au frecventat grădinița /   s-au întors din străinătate)
 5. Părinții divorțați depun la înscriere dovada modului în care se exercită autoritatea părintească și la care dintre ei a fost stabilită locuința minorului.
 6. Pentru elevii din altă circumscripție: părinții depun documente care fac dovada îndeplinirii criteriilor de departajare, stabilite în conformitate cu art. 10 (2), (dacă există)
 7. Adeverință medicală pentru înscrierea în colectivitate

Criteriile de departajare generale

Art. 10 (2) Criteriile generale de departajare care se aplică în situația prevăzută la alin. (1) sunt următoarele:

 1. existența unui certificat medical de încadrare în grad de handicap a copilului;
 2. existența unui document care dovedește că este orfan de ambii părinți. Situația copilului care provine de la o casă de copii/un centru de plasament/plasament familial se asimilează situației copilului orfan de ambii părinți;
 3. existența unui document care dovedește că este orfan de un singur părinte;
 4. existența unui frate/a unei surori înmatriculat/înmatriculate în unitatea de învățământ respectivă.

PROGRAM ÎNSCRIERE ETAPA 1

LUNI – JOI – 08:00 – 18:00

VINERI – 08:00 – 17:00

Mai multe informații aici

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>