5 motive pentru a învăţa în şcoala noastră!

Balerina

1. Elevii noştri obţin rezultate foarte bune la concursuri şi olimpiade şcolare, precum şi la Evaluarea Naţională. Performanţa lor şcolară este susţinută de activităţi extracuriculare şi opţionale relevante pentru dezvoltarea lor, conforme cu deviza şcolii: „învăţăm pentru viaţă, nu pentru şcoală”.

2. Ne bizuim pe un colectiv bine pregătit de cadre didactice, marea majoritate titulari, cu gradul didactic I (sau doctorat) şi numeroase responsabilităţi de ordin profesional, la nivel local sau judeţean.

3. Suntem o şcoală sigură, avem paznic şi camere de supraveghere video pe holuri şi în curtea şcolii; accesul în curtea şcolii este monitorizat permanent. În plus, suntem şi o şcoală frumoasă, curată, bine întreţinută, cu lambriuri din lemn în clase şi pe holuri: o şcoală cu suflet, în care învăţăm cu plăcere…

4. Dispunem de o bază materială bună, uniform distribuită: videoproiectoare în fiecare clasă, mobilier nou, două săli multimedia, o mediatecă, un laborator de chimie-fizică, trei terenuri şi o sală de sport.

5. Întreţinem o cultură organizaţională specifică, de care suntem mândri: o istorie, un set de valori şi de principii, un patron spiritual, o deviză, un imn al şcolii, o revistă a şcolii, un parteneriat de durată cu Fregata Mărăşeşti. Recent am inclus în blazonul nostru cultura voluntariatului, la a cărei răspândire am contribuit. Nu în ultimul rând, suntem un colectiv unit şi prietenos, o adevărată comunitate